HartNet Connectathon

De HartNet Clinical Connectathon gaat over de manier waarop de informatie uitwisseling in de toekomst kan gaan plaatsvinden. Basis hiervoor is de Netwerkzorgarchitectuur die de HartNet partners hebben ontworpen. Op de site https://vdzel.home.xs4all.nl/HartNet/ is dit uitgebreid beschreven. In de Clinical Connectathon gaan we een Patient Viewer bouwen voor het zorgpad TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation), deze Patient Viewer wordt gebruikt door de (zorg-)professionals van de tweede en de derde lijn.

Doelstellingen

Met de Clinical Connectathon willen we:

 • Een web-based prototype ontwikkelen van de Patient Viewer op basis van de input van de experts (cardiologen, medische secretaressen en/of Physician Assistants/Verpleegkundig specialisten);
 • Ervaring, draagvlak en enthousiasme over de gekozen oplossing creëren;
 • Steun voor de gekozen Zorg IT-standaarden standaarden (FHIR en MedMij) ontwikkelen;
 • Een draaiboek maken voor de herhaling van de Clinical Connectathon aanpak voor andere zorgpaden;
 • Kennis voor het laten bouwen (of configureren) van een professionele viewer voor HartNet.


Om dit te bereiken is er een Synthetische (nep) patiënten dataset gegenereerd die representatief is voor het TAVI zorgpad. Deze data is beschikbaar op een drietal FHIR servers die het EPD van de tweede lijn, het EPD van de derde lijn en een patiënten index nabootsen. Zo kunnen we de toekomstige (gewenste) situatie nabootsen en een prototype van de Patient Viewer ontwerpen en testen.

Over de Connectathon

De deelnemers, teams van zes personen, gaan, met behulp van aangeleverde tooling, een webbased prototype van een viewer ontwikkelen op basis van input van zorgexperts en aansluiting op de zorgomgeving. Aan het eind van de dag wordt dit prototype gepresenteerd aan de zorgverleners. Naast techniek zal ook de UX een belangrijk onderdeel zijn van de oplossing.

De Clinical Connectathon vindt plaats op:

 • Sessie 1 29 september 16:00 – 18:00 uur: 
  Ontwerp sessie met zorgprofessionals. Definiëring van de opdracht 
 • Sessie 2 1 oktober 16:30 – 18:00 uur: 
  Terugkoppeling van de input van de zorgprofessionals aan de ontwikkelteams
 • Sessie 3 6 oktober 9:00 – 18:00 uur: 
  De Connectathon. Verschillende ontwikkelteams vanuit onder anderen UMCG, Hanzehogeschool, Wild Sea en andere bedrijven gaan aan de slag met het bouwen van ICT-tools.
 • Eindsessie 20 oktober 16:00 – 18:00 uur: 
  Slotbijeenkomst. Presentatie van de resultaten van de HartNet Connectathon aan het Hartnet management

De projectleiding is in handen van: 
Arnold Zijlstra (RUG-CIT) a.f.b.zijlstra@rug.nl
Inkrid Feil (UMCG) i.feil@umcg.nl

Hartnet

HartNet is een samenwerkingsverband tussen het Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groningen, het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, de Treant Ziekenhuizen, het Universitair Medisch Centrum Groningen en de huisartsen in Groningen Drenthe. De deelnemende ziekenhuizen en de huisartsen in Groningen en Drenthe hebben afspraken gemaakt over welke diagnostiek en welke behandeling waar en hoe plaatsvinden. Hiervoor zijn netwerkzorgpaden ontwikkeld waarin uniforme criteria zijn opgenomen wanneer de volgende stap in diagnostiek en/of behandeling nodig is en waar dit plaats dient te vinden.

Uitgangspunt is dat de zorg wordt geleverd dichtbij huis. De complexe zorg wordt uitgevoerd door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), maar de patiënt verlaat het UMCG nadat de complexe interventie heeft plaatsgevonden. Het vervolg is dan weer dichtbij de patiënt, namelijk in Martini Ziekenhuis (MZH), Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG), een van de Treant ziekenhuizen (Hoogeveen, Emmen, Stadskanaal), in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) of waar mogelijk bij de huisarts.

Extra informatie

In onderstaande documenten is de Connectathon nader beschreven: