dHealth Lab

dHealth Lab verbindt technisch en sociale innovatie.  Zij bevordert de ontwikkeling van innovatieve digitale producten en de implementatie in zorg -en welzijnsorganisaties.  

Simulatielab

dHealth Lab biedt met het simulatielab een omgeving waar digitale zorginnovaties en de bijbehorende nieuwe werkwijze realistisch kan worden getest. Door het zorgproces, waarbinnen de nieuwe oplossing een rol gaat spelen, zo realistisch mogelijk te simuleren en in een omgeving te testen, waarbij fouten maken moet en kan, test je niet alleen het product zelf maar ook zijn of haar plaats in het bestaande zorgproces. Fouten worden hierdoor eerder onderkend. In een later stadium kan op de werkvloer, door professionals en patiënten, een product worden getest dat al heel dicht bij het eindproduct komt en waar alle voorkombare fouten al uit zijn gehaald

Zorg en welzijnsinstellingen

De implementatie van digitale zorginnovaties is van invloed op management, zorgprofessionals en patiënten/clienten. Zij moeten de innovatie kunnen én willen gebruiken. Wat is er nodig, zodat de innovatie echt gebruikt gaat worden? Hoe past de innovatie binnen de werkwijze van de zorg?

De plek van de innovatie in het werkproces en het gebruik kan in het simulatielab met aankomend beroepsbeoefenaren realistisch worden getest. Duidelijk wordt welke invloed de innovatie heeft op het werkproces en op welke punten de innovatie aangepast moet worden aan de zorgomgeving.

dHealth Lab heeft meerwaarde omdat: 

  • Door de inzet van aankomende beroepsbeoefenaren, drukbezette zorgprofessionals  en kwetsbare cliënten en/of patiënten minder worden belast. 
  • het duidelijk wordt voor welk probleem het product een oplossing biedt (en waarvoor niet) 
  • Voor introductie op de werkvloer al is onderzocht of het product daadwerkelijk rijp is om ingezet te worden
  • De plek van het product in het werkproces duidelijk is. 
  • Helder wordt wat nodig is voor een succesvolle implementatie, in de vorm van aanpassing van zorgpaden, scholing en ondersteuning van cliënten/patiënten en mantelzorgers.

Bedrijven

Om de marktintroductie van digitale zorginnovaties te versnellen kunnen bedrijven deze laten testen in het simulatielab. Er is een sterke verbinding met het onderwijs, waardoor er kennis van docent(onderzoekers) en aankomend beroepsbeoefenaren (hbo studenten) uit diverse domeinen beschikbaar (bijv. Gezondheid, welzijn, ICT) is. Door de simulatie wordt duidelijk op welke onderdelen de innovatie kan worden aangepast zodat deze nog beter te implementeren is in de praktijk.

dHealth Lab streeft  naar: 

  • het verkorten van de tijd tussen R&D en marktintroductie
  • een succesvolle implementatie omdat fouten en onvolledigheden al tijdens de simulatie uit het product worden gehaald
  • Besparing van dure ontwikkelkosten voor de onderneming
  • vergroten de kans op acceptatie door zorgprofessional en cliënt, waardoor implementatie en opschaling makkelijker wordt.

Health Hub Roden (HHR)

Daar waar dHealth Lab zich richt op het testen van de sociale context, kunnen ondernemers en zorg-en welzijnsinstelling bij de Health Hub Roden worden geholpen om prototypes of bestaande producten (door) te ontwikkelen. De HHR beschikt over o.a. een Biomedisch laboratorium, een FabLab en expertise (consultancy). Daarnaast beschikt de HHR over specifieke kennis op het gebied van AVG, Medical Device Regulation en NICTIZ.
https://healthhub-roden.nl/

Wiebengacomplex

De Hanzehogeschool Groningen heeft op locatie Wiebenga dHealth Lab gehuisvest.

De locatie heeft met de Academie voor Gezondheidsstudies en de Academie voor Verpleegkunde een interprofessionele karakter waar veel ruimte is voor vaardigheidsonderwijs. dHealth Lab heeft hiermee de beschikking over een uniek skillslab, dat uitermate geschikt is voor het simuleren van de zorgpraktijk. Hiermee kan een innovatie, vòòr implementatie in de praktijk, in een realistische setting worden getest. Duidelijker wordt welke factoren een daadwerkelijke implementatie kunnen bemoeilijken en hoe deze kunnen worden opgelost. De slagingskans van een implementatie wordt hierdoor aanzienlijke vergroot.

Innovatie = Sociale innovatie en technische innovatie
Doel van dHealth Lab is om instellingen en bedrijven te helpen bij het sneller en succesvoller implementeren van digitale zorginnovaties. Hierbij ligt de nadruk op de sociale innovatie kant van succesvol innoveren. Denk hierbij aan proces, gedrag en organisatie factoren. Tijdens een simulatie kan ook een prototype of reeds bestaand product worden getest op bijvoorbeeld usability. Blijkt dat er technisch nog aanpassingen moeten plaatsvinden dan kan, door de crossover tussen dHealth Lab en Health Hub Roden laagdrempelig ondersteuning worden geboden voor het technisch (door)ontwikkelen van een digitale zorginnovatie.

Partners dhealth

Bringing Digital Health to Life!

Eyssoniusplein 18, 9714 CE Groningen The Netherlands
email | +31614977343

In samenwerking met: