Partners van dHealth

Previous
Next

dHealth Partners

Een unieke samenwerking

De partners van dHealth brengen een unieke samenwerking bij elkaar van elkaar versterkende bedrijven en instellingen. dHealth is opgezet ten behoeve van het ontwikkelen en naar de markt brengen van digitale zorginnovaties. Hierbij zijn de partners uit het bedrijfsleven uitgelezen toekomstige gebruikers en vertegenwoordigen daarmee de belangen van het MKB. Op deze manier wordt geborgd dat de Proeftuin faciliteiten biedt die bedrijven kunnen en zullen gebruiken.

Verder worden de verschillende stakeholders zoals ondernemers, zorgprofessionals, IT’ers van zorginstellingen en gebruikers (burgers, patiënten) bij elkaar gebracht in communities en in co-creatie processen om zo bruggen te slaan tussen deze verschillende werelden om daarmee te komen tot betere en meer toegepaste dHealth innovaties.

De partners zijn goede vertegenwoordigers van deze bloedgroepen. Reconcept coacht veel startups, Wild Sea is een MKB met veel ervaring in samenwerken met zorginstellingen, ZiuZ heeft veel kennis en ervaring rondom AI en het cross-sectoraal toepassen van deze technologie, de Hanzehogeschool slaat een brug tussen ondernemers en instellingen en studenten als toekomstig ondernemers, het UMCG levert de zorgprofessionals, juridische kennis en IT’ers van zorginstellingen en een testbed van de dagelijkse zorgpraktijk en de RUG ondersteunt de harde IT technische uitdagingen en de softwareontwikkeling van de ondernemers en levert cruciale juridische kennis over de toepassing en inbedding van MDR en de AVG alsook in zijn algemeenheid kaders over het omgaan met data en de rol van privacy.

Partners dhealth

Bringing Digital Health to Life!

Eyssoniusplein 18, 9714 CE Groningen The Netherlands
email | +31614977343

In samenwerking met: