DhealthLab

Bringing Digital Health Innovation to Life

dHealth Lab wil inspelen op de behoefte die er bestaat om meer digital health producten op de markt te krijgen en het potentieel van deze markt verder te optimaliseren. 
Veel oplossingen die ontwikkeld worden belanden op de plank, worden toegepast als consumenten electronica of worden slechts door een kleine handvol gebruikers toegepast. Het proces van dHealth Lab is erop gericht innovaties te realiseren waar mensen ook echt op zitten te wachten en kunnen gebruiken, of dit nou de patiënt, de zorgprofessional of IT’ers zijn

Het programma

Software ontwikkel omgevingen

The Virtual Hospital Environment

Toegespitst op het type applicaties bieden we software ontwikkel omgevingen aan. Deze omgevingen bieden tools en libraries aan toegespitst op zorg applicaties, wat toch kortere ontwikkeltijden leidt. Veel omgevingen bieden de faciliteit om met test data uit zorgsystemen te werken of in sommige gevallen met geanonimiseerd datasets. Het is mogelijk om met internationale standaarden en protocollen te communiceren met deze virtuele zorg omgeving. Hierdoor lijkt het voor de applicatie net alsof hij in een echte zorgomgeving draait. Alle data is geanonimiseerd of voor test doelen ontwikkelt en bovendien is de hele ontwikkelomgeving nog eens extra beveiligd en afgeschermd van de buitenwereld: een secure workspace.

Secure data layer
Voor de data uitwisseling met zorgsystemen gelden hoge veiligheidseisen. Niet alle bedrijven zijn hierin gespecialiseerd. Daarom wil de dHealth proeftuin voor de prototype fase, waarin met echte data wordt gewerkt, een secure data layer ontwikkelen die dit verzorgt. De verbinding kan aan alle security eisen en regels voldoen, er is controle of inderdaad alleen de toegestane data heen en weer gaat. Bovendien kan er extra functionaliteit geboden worden zoals het verrijken, bewerken en combineren van data. Of het versturen of combineren van data van/naar verschillende systemen.

Product assessment

Er komt heel wat kijken bij het ontwikkelen van een eHealth product. dHealth Lab kan  ondernemers ondersteunen om de noodzakelijk fasen tot marktlancering te doorlopen. Met een product assessment beoordelen we de compleetheid van het product / prototype. Dit gebeurt in eerste instantie middels een online self-assessment tool. We kijken hierbij niet alleen naar het product maar ook naar hoe het product aansluit bij zorgprocessen, werkwijzen, regelgeving, et cetera. Bij het invullen van de witte vlekken kunnen we adviseren en helpen bij het leggen van contacten om deze in te vullen.

IT consultancy, architecture & pilots

Heeft u een app, device of ander digital health oplossing en vraagt u zich af hoe deze in de (IT) architectuur of het zorgproces van een ziekenhuisomgeving ingebed kan worden? Na een intake gesprek met een innovatie manager kunnen onze informatie architecten, solution architecten en data scientists u mogelijk verder op weg helpen.

Oplossingen worden getoetst op basis van het NICTIZ Interoperabiliteitsmodel en indien relevant met de UMCG architectuur. Hierin komt naar voren waaraan uw digital health oplossing (of component) moet voldoen om goed in het landelijke zorg ecosysteem te passen. In veel gevallen worden (al dan niet open-access of open-source?) tools gebruikt voor verschillende functionaliteiten. Vanuit de ervaring en door de betrokkenheid bij de verschillende landelijke initiatieven zijn de experts van UMCG / CIT-RUG in staat om adviezen te formuleren welke tools nuttig, nodig of noodzakelijk zijn voor uw oplossing.

Met de innovatie manager wordt ook de business case, in zoverre aanwezig, bekeken. Verder kan er worden gezocht naar een klinisch wetenschappelijke partner voor eventuele pilot- of validatie studies. Tot slot kan er mogelijk worden gekeken welke IT oplossingen in het bestaande portfolio van de dHealth Lab partners kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van uw product.

Faciliteiten

Voordat een product kan worden gelanceerd, dient deze eerst te worden getest. dHealth lab beschikt over unieke en zeer geavanceerde (real life) faciliteiten om uw prototype te testen. Hier kunnen diverse (zorg)omgevingen worden nagebootst. Daarbij zijn er studenten vanuit verschillende professies beschikbaar die als (eind)gebruikers kunnen worden ingezet de pilot. Voorbeelden van faciliteiten zijn onder andere het Healthy Active Ageing Lab, Skillslab Fysiotherapie, Logopedie, Verpleegkunde en MBRT, Health hub Roden en het Virtual Reality Centre.

Partners