Het programma

Bringing Digital Health to Life!

dHealth is opgezet ten behoeve van het ontwikkelen en naar de markt brengen van digitale zorginnovaties en vervult inmiddels een essentiële rol in het bestaande ecosysteem. dHealth biedt consultancy en software ontwikkeldiensten en heeft een lab voor het simuleren van zorgprocessen en testen van devices en applicaties. dHealth maakt de cross-over tussen ICT en Zorg en ontsluit de zorgmarkt voor ondernemers op een laagdrempelige wijze. 

Het doel van dit project is om dHealth te versterken, verbreden en verbinden om de uitdagingen als gevolg van de grote complexiteit en nieuwe ontwikkelingen in de dHealth markt op alle vier niveaus te kunnen adresseren. Door de reeds succesvol gerealiseerde faciliteiten te versterken met essentiële infrastructuur, diensten en kennis voor het MKB willen de projectpartners ervoor zorgen dat meer ondernemers actief worden in dit domein en meer digitale innovaties succesvol opgeschaald kunnen worden om maatschappelijk en economische waarde te realiseren in de regio. Verder wordt dHealth nog beter aangesloten bij andere regionale faciliteiten voor ondernemerschap en innovatie.

Event 6 oktober 2020

HartNet Connectathon

In de Clinical Connectathon wordt door teams een Patient Viewer gebouwd voor het zorgpad TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation), deze Patient Viewer wordt gebruikt door de (zorg-)professionals van de tweede en de derde lijn.

Werkterreinen

Partners van dHealth

Previous
Next
Partners dhealth

Bringing Digital Health to Life!

Eyssoniusplein 18, 9714 CE Groningen The Netherlands
email | +31614977343

In samenwerking met: