Programma Slotbijeenkomst dHealth

1. Software as a Medical Device

Sprekers

Ilona Brouwer
UMCG

Michiel Hooiveld 
UMCG | DASH

Om succesvol te zijn in de digital health markt is het van wezenlijk belang bewust te zijn van de vereisten voor het bedrijf. Niet ieder bedrijf is in staat om een app of wearable te ontwikkelen die in de medische markt gebruikt mag worden. Vereisten zoals een kwaliteitsmanagement systeem en certificeringsvereisten zijn daarin een grote uitdaging. Er is daartoe een serie masterclasses ontwikkeld, er zijn een aantal kennisdragers gemaakt en er zijn verschillende bijeenkomsten geweest waarop deze kennis is gedeeld. Ilona Brouwer zal vertellen hoe dit traject eruit heeft gezien en wat het heeft opgeleverd.

Naast de uitdagingen om met digitale technologie relevante producten te maken is er ook een maatschappelijke discussie over de wenselijkheid om AI te integreren in de samenleving gestart. De komst van ChatGPT is daarin een belangrijke katalysator geweest. dHealth heeft mede bijgedragen aan de totstandkoming van het ELSA lab AI, waar de ethische, juridische en maatschappelijke aspecten van technologie integratie worden besproken. Michiel Hooiveld, programmaleider van het Data Science Center in Health (DASH) zal hier verder op in gaan en beschrijven wat dHealth nog meer aan spin-off heeft bijgedragen.

2. dHealth Development Platform

Sprekers

Ioannis Giotis
ZIUZ

Joost Nuijten
Wildsea

Hans Brouwers
RUG

Een ‘devplatform’ is een van de kernelementen die nodig is om innovaties te testen, te bestendigen en door te ontwikkelen. Het is een open software ontwikkel- en testplatform dat zorginstellingen en ondernemingen faciliteert bij het testen, valideren en implementeren van digitale zorginnovaties. Tijdens de bijeenkomst krijg je een praktisch overzicht van concrete producten en diensten binnen het ontwikkelde dHealth Development Platform. 

Joost Nuijten | Wildsea
Binnen dHealth heeft Wild Sea meegewerkt aan de ‘Dev Toolbox’ rondom het platform. Aan de hand van een concreet projectvoorbeeld -integratie van de koppeltaal-standaard binnen de GGZ- zal Joost Nuijten, technisch directeur van Wildsea, de generieke mogelijkheden van het platform demonstreren en nader verklaren.”

Hans Brouwers | CIT RUG
De RUG heeft verschillende onderzoeksvoorzieningen beschikbaar waarvan een deel als een gestandaardiseerde blokkendoos ingezet wordt om onderzoek zo optimaal mogelijk te faciliteren. Hans Brouwers van de RUG vertelt over de verschillende mogelijkheden aan de hand van praktijkervaringen en daadwerkelijke implementaties in de diverse (zorg) onderzoeksomgevingen.

Ioannis Giotis | ZIUZ
Vanuit ZIUZ, Ioannis Giotis, wordt de architectuur besproken die gebruikt wordt voor gedistribueerde zelflerende systemen (Federated Learning) waarbij ingegaan wordt op hoe de data modelling plaatsvind en hoe patient data privacy gewaarborgd blijft

3. dHealth Lab als testomgeving voor prehabilitatie

Sprekers

Onderzoekers ‘Functioneren en participeren rondom ziekenhuisopnames’

José Smeenge
Docent-Onderzoeker Fysiotherapie Hanze Hogeschool

Caspar Mijlius
Teacher and PhD student at the Hanze University of applied science

Prehabilitatie is een concept met als doel om patiënten optimaal voor te laten bereiden op een chirurgische ingreep. Bij de ontwikkeling van blended care technologie, gericht op prehabilitatie wordt dhealth lab gebruikt als omgeving voor het testen prototypes.

Een chirurgische ingreep en een daarbij horende ziekenhuisopname kunnen een negatieve invloed hebben op het behoud van fysiek, sociaal en psychisch functioneren. Ziekenhuizen, (b)lijken aan verlies van functioneel vermogen bij te dragen. Veelal worden patiënten op een ‘wachtlijst’ geplaatst en vervolgens op enig moment opgenomen in een ziekenhuis. Deze mensen laten zowel in de wachtperiode als tijdens de opname een passieve coping stijl zien. Terwijl het juist dat van belang is om eigen- en samen regie en aanpassing te stimuleren om maximaal functioneren te behouden. Dit kan worden ondersteund door high impact, low cost technologie.

Bij Nij Smellinghe is een fieldlab opgezet waar zorg en technologie rondom prehabilitatie centraal staat. Dit fieldlab is gekoppeld aan de testfaciliteiten van het dHealth Lab. Op deze manier worden uitgebreide testfaciliteiten gerealiseerd waarin prehabilitatie-activiteiten kunnen worden uitgetest van een ‘dry run’ situatie (dHealth Lab) tot het daadwerkelijke uittesten in de praktijk met echte patiënten (Nij Smellinghe). Zorgprofessionals, docent-onderzoekers, studenten, patiënten en hun mantelzorgers zullen met en van elkaar leren en samen tot slimme verbeteringen komen.

4. en nu verder...

Bart Scheerder
UMCG

Aan het slot van de bijeenkomst willen we nog graag met jou vooruitblikken op de toekomst van dHealth. Vanuit een perspectief op het innovatie ecosysteem zal Bart Scheerder samen met het aanwezig publiek van belanghebbenden verkennen waar nog toekomstige ontwikkelingen gevraagd zijn en wat de focus zou moeten zijn van de follow-up van het programma.

12 juni 2023 | 13:30 - 17:00 uur
UMCG Groningen
ruimte 3215.0126

 • 13:30 – koffie en thee
 • 14:00 – Start programma
  + Software as a Medical Device
 • 15:00 – Pauze
 • 15:15 – Vervolg programma
  + dHealth Development Platform
  + dHealth Lab
  + En nu verder…
 • 17:00 – Netwerkborrel

 

Aanmeldformulier

Routebeschrijving

UMCG Groningen
ruimte 3215.0126
Ingang oude Antonius Deusinglaan 1.
Na binnenkomst loop je schuin links door de studenten kantine langs een trappenhuis. Deze passeer je aan de rechter kant en loop je een klein trapje naar beneden. Bij het volgende trappenhuis ga je naar de 1e verdieping, daar tref je onze ruimte 3215.0126 aan.

Aanmeldformulier

Partners dhealth

Bringing Digital Health to Life!

Eyssoniusplein 18, 9714 CE Groningen The Netherlands
email | +31614977343

In samenwerking met: