City of Groningen, locations to be confirmed

Masterclass series
(Software as a) Medical Device

From ideation to market entry

***Seating is limited and will be assigned on a ‘first comes – first served’ basis. However, founders or co-workers from SME’s will be prioritized.***

The Idea

Masterclass 1 - June 14 (13:00-15:00)

Norman Building,
Lutkenieuwstraat 5, Groningen
Ruimte: Weverij

Please join us as we delve into the legal nuances of the earliest stage of a medical device’s lifecycle, known as the “idea phase.” In this masterclass, we will discuss a range of important legal considerations that can significantly impact the idea’s future development such as software patents, copyrights, privacy and reimbursement strategies, followed by a practical session on identifying and classifying medical devices. We will then examine the different economic operator roles regulated under the Medical Device Regulation (MDR) and conclude with insights on in-house development and research applications of medical devices.

Achieving MDR Compliance

Masterclass 2 - June 20 (15:00-17:00)

Norman Building,
Lutkenieuwstraat 5, Groningen
Ruimte: Weverij

In this masterclass, we will guide you through the process of attaining conformity and CE-marking under the MDR by mapping out the essential recourses, steps and timelines. Our focus will be on topics such as conformity assessment procedures, technical documentation, quality management systems and ISO certifications, clinical evaluation, cybersecurity and the involvement of notified bodies. We will equip you with valuable guidance, such as expert recommendations, best practices and handouts, as well as provide a platform for sharing experiences and learning from others.

Thriving in the Market

Masterclass 3 - June 27 (14:00-16:00)

Innovatiecentrum Chemie en Engineering,
Derde verdieping, Blauwborgje 31,
Groningen, 9747AC

Attaining MDR compliance can be a difficult process that takes up much time and energy. However, it is important to be prepared for other legal considerations that may arise once your product enters the market or even before that time. In our final masterclass, we will cover topics such as vigilance, post-market surveillance, advertising, communication with health care professionals, packaging, distribution and enforcement.

Event 31 mei 2023

How to market your AI?

We are pleased to invite you to the dHealth and Data Science Center in Health (DASH) Machine Learning Lab seminar, which will focus on the theme ‘How to Market Your AI’. This event, taking place on the 31st of May from 4-7 pm at the UMCG, is a great opportunity for you to learn from industry experts who will share their struggles and successes when it comes to marketing AI solutions in healthcare.

Marketing AI solutions can be a challenging task, and there are many do’s and don’ts to consider. Our expert speakers from various start-ups will offer insights and guidance on how to create effective marketing strategies that resonate with your target audience and achieve your goals.

If you are interested in attending and gaining valuable knowledge about AI marketing, register as soon as possible to confirm your attendance. Only a limited number of seats are available.

We look forward to seeing you there!

Date: May 31st
Time: 4 – 7 pm
Location: Round Hall, UMCG (Ronde Zaal)

Point of Care Technologie congres

Om op een duurzame manier goede zorg te kunnen blijven bieden is preventie, verplaatsing en vervanging van diagnostiek en zorg nodig. De urgentie is groot: zowel vanuit het oogpunt van kwaliteit van zorg als vanuit het oogpunt van organisatie, beschikbaarheid en betaalbaarheid. Inzet van Point of Care Technologie kan hierbij helpen. Hiermee kan je snel en dichtbij de patiënt, cliënt of burger diagnoses stellen. De diagnoses kunnen leiden tot bruikbare inzichten voor burgers, patiënten en hun zorgprofessionals. Point of Care Technologie kan ervoor zorgen dat ziektes sneller worden opgespoord, dat er minder invasieve ingrepen nodig zijn, en dat patiënten sneller herstellen.

De Hanzehogeschool ziet Point of Care Technologie als transitieversneller van zorg naar gezondheid. Technologische ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat specialistische apparatuur in veel gevallen nu zo klein is dat je die in je hand kunt houden en eenvoudig te bedienen is. Hierdoor kan Point of Care Technologie worden gebruikt om ter plekke, buiten de reguliere diagnostische afdelingen om, diagnoses te stellen. Om op basis daarvan eventuele behandelingen te starten, of aan te passen.

Voor wie is het congres?

De Centra of Expertises Healthy Ageing en Ondernemen en het Kenniscentrum Biobased Economy nodigen iedereen uit die geïnteresseerd is in de transitie van zorg naar gezondheid en de mogelijkheden die technologie daarbij biedt, zoals zorgprofessionals, bedrijven, docenten, onderzoekers, studenten.

Aanmelden
Je kan je aanmelden tot 12 februari 2023 via deze link.
Mede mogelijk gemaakt door
StartdatumDonderdag 16 februari 2023
Starttijd12:30
EinddatumDonderdag 16 februari 2023
Eindtijd16:15
WebsitePoint of Care Technologie
LocatieHanzehogeschool, Gerardus de San conferentiezaal, Zernikeplein 7, Groningen

Aanmelden

Je kan je aanmelden tot 12 februari 2023 via deze link.

Programma
donderdag 16 februari 2023

12.30 uur 
Inloop

13.15 uur 
Opening door Petra Smeets, lid College van Bestuur, Hanzehogeschool Groningen

13.20 uur 
Point of Care Technologie en interprofessioneel onderwijs – ronde tafelgesprek

13.50 uur
Point of Care Technologie en gepersonaliseerde prehabilitatie. Een Fieldlab in ziekenhuis Nij Smellinghe – ronde tafelgesprek 

14.20 uur 
Pauze

14.50 uur
Kennissessies – ronde 1
(klik hier voor een beschrijving van de sessies)

 1. VRelax in de zorg
 2. Point of Care echografie: een steeds belangrijkere plek in acute zorg.
 3. Persoonsgerichte zorg door data.
 4. Leven met diabetes en technologie van nu en in de toekomst.
 5. Rondleiding Point of Care Technologie lab


15.35 uur
Kennissessies – ronde 2
(klik hier voor een beschrijving van de sessies)

 1. Een smart toilet voorkomt zorg
 2. Modern Times in Point of Care Diagnostics
 3. Technologische innovatie vraagt om nieuwe kennis
 4. Point of Care Technologie voor snellere opsporing van aderontstekingen
 5. Rondleiding Point of Care Technologie lab


16.20 uur
Afsluiting
met hapje en drankje

RODE ZAAL | UMCG
donderdag 23 februari 2023 van 14:30 tot 17:00 uur

Software as a Medical Device

Van onderzoek en in huis ontwikkeling tot brede implementatie onder de nieuwe Medical Device Regulation

In toenemende mate worden er handige algoritmes gemaakt die klinisch relevant zijn en ons in de zorg kunnen ondersteunen. Maar hoe zit dat eigenlijk met het in huis ontwikkelen van algoritmes of andere digitale tools? Mogen we die zondermeer onderzoeken en inzetten of komt daar toch veel meer bij kijken dan je lief is? Om bewustwording hierover te vergroten nemen we je tijdens dit event mee aan de hand van een praktijkvoorbeeld, de relevante juridische kaders en laten we de ervaringsdeskundigen aan het woord!

Aanmelden

Je kan je aanmelden via deze link.

donderdag 23 februari 2023
van 14:30 tot 17:00 uur

Introductie van het programma en aangesloten organisaties (Bart Scheerder)

AI Research en de uitdagingen om het naar de kliniek te brengen (Peter van Ooijen)

Een introductie van de kaders van de Medical Device Regulation (MDR) met in het bijzonder aandacht voor software als medisch hulpmiddel (Ilona Brouwer)

Twee praktische voorbeelden vanuit de praktijk:
– Validatie van een softwaretool in de praktijk (Peter Vonck)
– Het opzetten van een gecertificeerd platform om snel(ler) beslisondersteuning naar de klinische praktijk te krijgen (Rick Pleijhuis, Evidencio)

Wat is de rol van juridisch onderzoek en onderwijs binnen het domein (Aline Klingenberg en Pepijn Tukker) inclusief een introductie van een masterproject rondom “in huis ontwikkeling van medische hulpmiddelen” (Sybren Broeksma)

Afsluiting en netwerkborrel

Thema(s)

Anders werken
Digi- en gezondheidsvaardigheden
(Hulp bij) implementatie en opschaling

Domein(en)

Ziekenhuis

Organisatie(s)

UMCG
dHealth
Data Science Center in Health (DASH)

Locatie

Rode zaal, UMCG

Wanneer

donderdag 23 februari 2023 van 14:30 tot 17:00 uur

Digitale e-health en IT oplossingen

Dinsdag 30 november 2021 werd er in Groningen een bijeenkomst georganiseerd gericht op de interactie tussen KPN ventures en startups / scaleups in het domein van data driven health(care) innovatie. Het programma startte om 15:30 met een aantal inhoudelijke presentaties gevolgd door een speeddates format waarin uiteraard kennismaking met de aanwezigen, zowel met KPN ventures, Campus Groningen alsook de andere aanwezigen centraal stond.

Programma

15.00 uur
Opening en welkom Campus Groningen

15.05 uur
Tips en tricks: waar letten corporate venture partijen op?
KPN Ventures

15.25 uur
Tips en tricks: corporate bedrijven KPN Ventures

16.00 uur
Ervaringen van een health scaleup

16.20 uur
Speeddates

17.10 uur
Netwerkborrel

18.00 uur
Einde

Waar wringt de schoen?

Commerciële apps en wearables in de gezondheidszorg en het omgaan met persoonsgegevens en privacy

Op dinsdag 29 maart 2022 organiseerde de Faculteit Rechtsgeleerdheid, sectie IT-recht, in samenwerking met dHealth, PCH Ecosysteem en DASH een HTRIC Innovation Booster over het gebruik van commerciële apps en wearables in de gezondheidszorg. Aanleiding was de promotie van Trix Mulder op maandag 28 maart as, op haar proefschrift ‘The role of law in protecting personal data generated by health apps and wearables’. 

In de gezondheidszorg wordt vaak gebruik gemaakt van apps en wearables, en doordat het niet uit kan om deze zelf te ontwikkelen wordt vaak van commerciële IT-middelen gebruik gemaakt. Inmiddels zijn er in de commerciële appstores meer dan 320.000 gezondheids- of wellnessapps te vinden. Hierdoor komt een toenemende hoeveelheid data van burgers en patiënten in het domein van commerciële bedrijven. Daarbij ontstaan er silos van data die onbenut blijven, en is er een gebrek aan overzicht welke data impact kunnen hebben. Dat leidt tot de vraag hoe met het gebruik van deze apps de privacy en het medisch beroepsgeheim gewaarborgd blijven?

Programma

Het event start om 10:00 en duurt tot 12:30 met aansluitend een netwerklunch.

Sprekersline-up

Dagvoorzitter
Aline Klingenberg

Trix Mulder – over haar onderzoek

Theo Hooghiemstra – over tegenmacht voor mensen die commerciële apps en wearables in de gezondheidszorg willen gebruiken

Jaap-Henk Hoepman – Privacy Preserving Techniques. Op verantwoorde wijze combineren van verspreide onderzoeksdata

Michelle Luxwolda – de ontwikkeling van Sleep in Sync, en het perspectief vanuit praktijk

HartNet Connectathon

De HartNet Clinical Connectathon gaat over de manier waarop de informatie uitwisseling in de toekomst kan gaan plaatsvinden. Basis hiervoor is de Netwerkzorgarchitectuur die de HartNet partners hebben ontworpen. Op de site https://vdzel.home.xs4all.nl/HartNet/ is dit uitgebreid beschreven. In de Clinical Connectathon gaan we een Patient Viewer bouwen voor het zorgpad TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation), deze Patient Viewer wordt gebruikt door de (zorg-)professionals van de tweede en de derde lijn.

Doelstellingen

Met de Clinical Connectathon willen we:

 • Een web-based prototype ontwikkelen van de Patient Viewer op basis van de input van de experts (cardiologen, medische secretaressen en/of Physician Assistants/Verpleegkundig specialisten);
 • Ervaring, draagvlak en enthousiasme over de gekozen oplossing creëren;
 • Steun voor de gekozen Zorg IT-standaarden standaarden (FHIR en MedMij) ontwikkelen;
 • Een draaiboek maken voor de herhaling van de Clinical Connectathon aanpak voor andere zorgpaden;
 • Kennis voor het laten bouwen (of configureren) van een professionele viewer voor HartNet.


Om dit te bereiken is er een Synthetische (nep) patiënten dataset gegenereerd die representatief is voor het TAVI zorgpad. Deze data is beschikbaar op een drietal FHIR servers die het EPD van de tweede lijn, het EPD van de derde lijn en een patiënten index nabootsen. Zo kunnen we de toekomstige (gewenste) situatie nabootsen en een prototype van de Patient Viewer ontwerpen en testen.

Over de Connectathon

De deelnemers, teams van zes personen, gaan, met behulp van aangeleverde tooling, een webbased prototype van een viewer ontwikkelen op basis van input van zorgexperts en aansluiting op de zorgomgeving. Aan het eind van de dag wordt dit prototype gepresenteerd aan de zorgverleners. Naast techniek zal ook de UX een belangrijk onderdeel zijn van de oplossing.

De Clinical Connectathon vindt plaats op:

 • Sessie 1 29 september 16:00 – 18:00 uur: 
  Ontwerp sessie met zorgprofessionals. Definiëring van de opdracht 
 • Sessie 2 1 oktober 16:30 – 18:00 uur: 
  Terugkoppeling van de input van de zorgprofessionals aan de ontwikkelteams
 • Sessie 3 6 oktober 9:00 – 18:00 uur: 
  De Connectathon. Verschillende ontwikkelteams vanuit onder anderen UMCG, Hanzehogeschool, Wild Sea en andere bedrijven gaan aan de slag met het bouwen van ICT-tools.
 • Eindsessie 20 oktober 16:00 – 18:00 uur: 
  Slotbijeenkomst. Presentatie van de resultaten van de HartNet Connectathon aan het Hartnet management

De projectleiding is in handen van: 
Arnold Zijlstra (RUG-CIT) a.f.b.zijlstra@rug.nl
Inkrid Feil (UMCG) i.feil@umcg.nl

Hartnet

HartNet is een samenwerkingsverband tussen het Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groningen, het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, de Treant Ziekenhuizen, het Universitair Medisch Centrum Groningen en de huisartsen in Groningen Drenthe. De deelnemende ziekenhuizen en de huisartsen in Groningen en Drenthe hebben afspraken gemaakt over welke diagnostiek en welke behandeling waar en hoe plaatsvinden. Hiervoor zijn netwerkzorgpaden ontwikkeld waarin uniforme criteria zijn opgenomen wanneer de volgende stap in diagnostiek en/of behandeling nodig is en waar dit plaats dient te vinden.

Uitgangspunt is dat de zorg wordt geleverd dichtbij huis. De complexe zorg wordt uitgevoerd door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), maar de patiënt verlaat het UMCG nadat de complexe interventie heeft plaatsgevonden. Het vervolg is dan weer dichtbij de patiënt, namelijk in Martini Ziekenhuis (MZH), Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG), een van de Treant ziekenhuizen (Hoogeveen, Emmen, Stadskanaal), in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) of waar mogelijk bij de huisarts.

Extra informatie

In onderstaande documenten is de Connectathon nader beschreven:

Partners dhealth
In samenwerking met: