Entrepreneurship

dHealth wil ondernemerschap stimuleren om daarmee een continue stroom aan bedrijven te genereren, die gebruik gaan maken van de faciliteiten in de volle breedte van de dHealth markt.

Activiteiten

‘Pool of problems’

a. dHealth promoten onder zorgcentra in Noord Nederland.
om bewustwording over toegevoegde waarde te creëren. Het UMCG, maar ook de andere ziekenhuizen, worden met grote regelmaat benaderd door bedrijven die graag hun innovatie willen testen of lanceren binnen het ziekenhuis. Daarbij zitten ook in het sociale domein en in de eerste en anderhalfse lijn zorg veel kansen. In de marketing en communicatie worden deze use cases nadrukkelijk onder de aandacht gebracht tijdens de kennis events waar stakeholders uit verschillende gremia bij elkaar komen.

b. Met zorgcentra om uitdagingen in de zorg (continue) te inventariseren.
Om de ontwikkeling van marktoplossingen voor problemen in de zorg te stimuleren en opschaling naar meerdere ziekenhuizen mogelijk te maken (i.p.v. een maatoplossing te creëren), worden gedeelde problematieken geïnventariseerd. Er wordt een overlegstructuur ingericht om op een duurzame wijze de verbinding te maken. Naast het slaan van een brug tussen zorg, zorgprofessionals van de toekomst en MKB is het uiterst noodzakelijk ook multidisciplinair de samenwerking tussen zorg, welzijn, MKB en studenten te versterken. Aansluiting met de minor Da Vinci laat zien dat multidisciplinariteit en creativiteit een grote bijdrage levert aan ondernemerschap en relevante uitdagingen vanuit de zorgmarkt inzichtelijk maakt in de ‘Pool of Problems’. Ondernemers en zorg- en welzijnsinstellingen worden geholpen om concrete problemen te definiëren waarbij voor prototypes en bestaande technologieën nieuwe marktkansen worden gecreëerd voor concrete relevante vraagstukken.

c. Disseminatie van ‘pool of problems’ naar de markt.
De geïdentificeerde gezamenlijk problemen worden als een ‘pool of problems’ binnenkort gepubliceerd op deze website en proactief gecommuniceerd naar ondernemers. Zo kan al vanaf een vroege fase een co-creatieproces op worden gestart om aansluiting bij de praktijk te borgen. In het Da Vinci voorbeeld wordt deze interactie al verder verduidelijkt. 

Verbinden

We onderscheiden 4 doelgroepen, waarbij ondernemerschap gestimuleerd zal worden en waar we de samenwerking mee gaan starten:
  • Digital health ondernemers die wij in staat stellen nieuwe deelmarkten aan te boren en stimuleren om zelfstandig een product in de markt te zetten
  • Succesvolle IT-bedrijven die wij stimuleren om ook in de health markt succesvol te worden
  • Medtech bedrijven die wij stimuleren nieuwe deelmarkten aan te boren door hardware oplossingen te integreren met digitale oplossingen
  • Hoog Potentie (maar) jonge ondernemers die wij de kennis en de ondersteunende tools bieden om in deze markt te beginnen
Bij het verbinden van de doelgroepen ligt de focus op:
  • Het direct benaderen van relevante bedrijven in heel Nederland
  • Het aansluiten bij relevante spelers in het ecosysteem van digitale zorginnovaties en startups die ons land rijk is
  • Zorgen voor nationale exposure van de Noordelijke innovatie regio voor digital health door succesvolle use cases onder de aandacht te brengen bij digital health netwerkorganisaties zoals ICT&Health, ehealthweek.nl en andere organisaties.

Marktplaats

dHealth heeft ook een eigen rol als ‘marktplaats’ waar ondernemers met elkaar in contact kunnen komen om gemeenschappelijk aan een marktoplossing te werken. Veel ondernemers richten zich vaak op een gefocust onderdeel van een innovatie, bijvoorbeeld op een device, een algoritme of het verbeteren van een proces. Om echter het product naar de markt te brengen is een totale oplossing nodig, die vaak kennis of technologie van meerdere partners vraagt. Op het dHealth Dev Platform komt hiervoor een marktplaats functionaliteit, waarmee stukken software of bestaande apps als een soort plug-in kunnen worden gebruikt en waar een licentiemodel op van toepassing is. 

Use Case: Da Vinci

Da Vinci is de minor die opleidt tot innovatie professional. Studenten van verschillende opleidingen en hogescholen werken een halfjaar lang aan nieuwe producten en diensten. Aan de hand van de Design Thinking-methode wordt in groepjes naar mogelijkheden gezocht. Waar de studenten bij de start nog onwetend aan de opdracht begonnen, hebben ze in een week een zoektocht afgelegd waarin ze erachter zijn gekomen dat het een complex vraagstuk is waarin we het antwoord met zijn allen niet weten.
Net als Da Vinci zijn de studenten vanuit nieuwsgierigheid en verwondering op zoek gegaan hoe ze de wereld een klein beetje kunnen veranderen, door gezamenlijk weer terug te gaan naar het begin. Wat is het probleem? Wat kan ik doen om dit probleem aan te pakken? 

De bevindingen vormen onderdeel van een Pool of Problems vanuit de markt. Als resultaat van deze exercitie is vanuit Martiniziekenhuis in ieder geval 1 casus opgepakt en wordt gezocht naar een ondernemer om hiermee aan de slag te gaan. Zo leidt de pool of problems tot concrete marktkansen.

Partners dhealth

Bringing Digital Health to Life!

Eyssoniusplein 18, 9714 CE Groningen The Netherlands
email | +31614977343

In samenwerking met: