Compleet 100%

Indoor Position System

210009

11/12/2020

Opdrachtgever

Hanzehogeschool
Kenniscentrum Biobased Economy
Jan Kleine Deters
PhD Candidate, Sensors and Smart Systems
j.kleine.deters@pl.hanze.nl
+31505952618

Omschrijving

Compleet 100%

Het volgen van personen in gebouwen kan op meerdere fronten van belang zijn. Zo kunnen indoor klimaatsystemen afgestemd worden op het aantal gebruikers dat aanwezig is. Ook kan er gekeken worden naar bepaald gedrag van gebruikers in een gebouw. Dit geeft inzicht in het gebruik van een gebouw en mogelijkheden individuen te kunnen monitoren. Voor toepassingen binnen zorginstellingen is het van belang in de gaten te kunnen houden waar bewoners zijn om zo ook zorg effectiever te kunnen maken. Er worden al verschillende trials uitgevoerd waarbij smartwatches ingezet worden om onder andere grove locatiebepaling te doen, dit voornamelijk met gps om te zien of mensen bijvoorbeeld het terrein verlaten.

Doelstelling

Compleet 90%

De oplevering een prototype waarin van minstens 1 Node binnen Bluethooth (Low Energy) Mesh netwerk (Figuur 1) de locatie (relatieve) wordt bepaald.

Figuur 1 – voorbeeld van een Mesh netwerk topologie

Aanleiding

Compleet 100%

Jan Keine Deters is promovendus bij het lectoraat Sensors and Smart Systems, promotor is hoogleraar ouderengeneeskunde van het UMCG, Sytse Zuidema . Het lectoraat richt zich op het ontwikkelen en toepassen van slimme sensortechnologie voor digitalisering van processen. Voor een vraagstuk vanuit Zonnegroep Noord waar hij graag gebruik wil maken van dHealth Lab (skillslab).

Zonnegroep Noord wil een basis infrastructuur waar je sensoren aan kunt koppelen en realtime inzicht krijgt in de verkregen data (bijv. smartwatch streamen, omgevingssensoren)
Zij hebben een deel van de infrastructuur maar er missen nog componenten

dHealth Lab kan in dit project:

• Een skillslab leveren ten behoeve van het ontwikkelen en testen van het prototype.

Resultaten

Compleet 80%

Ontwikkeld moet worden:

 • Een verplaatsbare Node (esp32), dit betekent het gebruik van een batterij voor een van de microcontrollers.
 • Een procedure om de Nodes toe te voegen aan het Mesh netwerk[1] (Ook wel provisioning genoemd)
 • Het versturen van RSSI Mesh Signal naar bijvoorbeeld een laptop/desktop waar dit vervolgens gemonitord kan worden.

Financiering

Compleet 100%
 • dHealth;
 • HG, SIEN – IPO
 • Zorggroep Noord
 • 5-10 esp32 microcontrollers (Figuur 1)
 • Voeding voor deze microcontrollers

Figuur 2 – Esp32 microcontroller

Bereik

Compleet 100%

Partners:

 • Zorggroep Noord
 • Hanzehogeschool SIEN/IPO/SAVK
 • dHealth

Randvoorwaarden

Compleet 95%
 • De ruimte waarin deze opstelling wordt getest is ten minste 30m2.
 • Plaatsing van de verschillende microcontrollers [1] in een ruimte. De stationaire Nodes (Microcontrollers) worden ook wel beacons genoemd.
 • Keuze van programmeertaal. Via de arduino IDE kan de esp32 worden geprogrameerd [2]. Ook is het mogelijk micropython[3] te gebruiken, dit heeft voordelen tijdens de prototype fase omdat snel nieuwe code geëvalueerd kan worden (geen wachttijden voor code compilatie).

[1] http://www.oym.co/beacon-placement/#:~:text=As%20a%20best%20practice%2C%20it,of%20beacons%2010%20meters%20apart.

[2] https://randomnerdtutorials.com/installing-the-esp32-board-in-arduino-ide-windows-instructions/

[3] https://micropython.org/download/esp32/

Partners dhealth
In samenwerking met:
Blank Form (#1)
Blank Form (#2)