Compleet 90%

Kort & Fit

210003

23/07/2020

Omschrijving

Compleet 100%

Met de ontwikkeling en de totstandkoming van de interactieve app Kort&Fit verwachten we amputatiepatiënten, en gebruikers van beenprothesen mobieler, beter geïnformeerd en daardoor – letterlijk – en figuurlijk – krachtiger te maken. Het doel van de app is om deze doelgroep en de mantelzorgers meer handvatten te geven die het zelfmanagement, autonomie en zelfredzaamheid bevorderen en daarmee bijdrage aan de kwaliteit van leven (Jonker, 2010). De app stimuleert de gebruiker in zijn revalidatie en mobiliteit, geeft inzicht in de behaalde (sub)doelen en voortgang, en vergroot de kennis, sociale interactie en weerbaarheid. De patiënt is de primaire gebruiker van de app Kort&Fit. Zorgverleners hebben toegang tot een webportaal. Via dit webportaal kunnen zorgverleners:

 • patiënten uitnodigen om de app te gebruiken en daar toegang tot te krijgen;
 • gerichte informatie en functionaliteiten aanbieden;
 • gegevens inzien die de patiënt zelf via de app Kort & Fit verzamelt.

Doelstelling

Compleet 75%

Direct uitwisseling van data met het EPD van een zorginstelling, of een kijkfunctie binnen het EPD naar de portal, zodat de zorgprofessional de portal niet of minder hoeft te gebruiken!

Het concept van één app <> één portal is niet schaalbaar.

Aanleiding

Compleet 80%

dHealth en het PCH ecosysteem werken samen aan de uitbreiding van het Dev Platform voor de ondersteuning van PGO module ontwikkeling. De standaarden daarvoor worden de MedMij ontwikkelt. Frank van de Ploeg heeft de gewenste architectuur beschreven.

dHealth kan in dit project:

 • een concept voor portal integratie ontwikkelen
 • een concept voor module bouw ontwikkelen

Resultaten

Compleet 100%
 • Koppeling van het Kort & Fit webportaal met het EPD (data uitwisseling);
 • Integratie van het webportaal in het EPD (bijvoorbeeld kijkfunctie, authenticatie);
 • Koppeling van de Kort & Fit app met het EPD door deze door te ontwikkelen naar een PGO module volgens MedMij standaarden;

Financiering

Compleet 70%

Alle partijen investeren in eigen tijd en behouden de rechten op de eigen resultaten:

 • Synappz (de module en/of portal integratie);
 • dHealth en PCH (de methodiek);
 • Zodos eerste PGO waarvoor binnen het Dev Platform modules ontwikkeld kunnen worden.

Bereik

Compleet 90%

Partners:

 • De PGO leverancier Zodos
 • Medmij
 • Synappz
 • UMCG
 • Een ziekenhuis met Chipsoft (een van de bestaande partners bijvoorbeeld Rijndam);

Randvoorwaarden

Compleet 70%
 • AVG en straks MDR. Er spelen geen vraagstukken op deze terreinen;
 • UMCG moet de app nog in productie nemen daardoor kan het project pas in oktober starten;
 • Risico maar ook Kans, is dat vooruit lopen op de MedMij standaardisering.
Partners dhealth
In samenwerking met:
Blank Form (#1)
Blank Form (#2)