Compleet 100%

Verbetering informatiepositie patiënt

210002

11/11/2020

Opdrachtgever

Martini Borstcentrum
Oncologie

Omschrijving

Compleet 100%

Door de unithoofden van de big 4 oncologie van het Martiniziekenhuis hebben de wens om meer te digitaliseren om zodoende de informatiepositie van de patiënt te verbeteren.

Doelstelling

Compleet 100%

Het verbeteren van de informatiepositie van de patiënt. De patiënt moet op het juiste moment in het zorgproces de juiste informatie krijgen.

Aanleiding

Compleet 95%

Goede informatie is belangrijk voor patiënten in deze moeilijke periode. Zo weten we dat er veel op patiënten afkomt. De informatie die patiënten krijgen over onderzoeken, gesprekken en behandelingen gaat veelvuldig op papier. Na enkele gesprekken in het ziekenhuis met het Martini borstcentrum en de ICT is men tot de conclusie gekomen dat de huidige middelen (patiëntenportaal, website en folders) niet voldoen om patiënten informatie op maat te bieden.

Resultaten

Compleet 100%
  • Vraagstuk vanuit Martiniziekenhuis
  • Onderzoek informatie behoefte en vormgeving van de patiënt (en diens naasten)
  • Onderzoek informatie behoefte en vormgeving vanuit medewerkers (oncologieverpleegkundig, casemanagers en oncologen), van de patiënten binnen het zorgpad mammacarcinoom
  • onderzoek informatie behoefte van de patiënt (en diens naasten), binnen het zorgpad mammacarcinoom
  • Programma van eisen
  • Leverancier
  • Testcase voor dHealth Lab (invloed van technologische innovaties op het werkproces en de benodigde vaardigheden en houdingen, simuleren en testen.
  • Input voor ontwikkeling sociale innovatie tools

Financiering

Compleet 75%

dHealth, Martiniziekenhuis, CoeHA

Bereik

Compleet 100%

dHealth helpt het Martiniziekenhuis en de ondernemer. Zij doet dit door te ondersteunen bij de formulering van het probleem, stakeholders te betrekken en het zoeken van geschikte technologieën en bij de implementatie van de gekozen innovatie door deze en het bijbehorende zorgproces te testen in het skillslab.

Randvoorwaarden

Compleet 0%
Partners dhealth
In samenwerking met:
Blank Form (#1)
Blank Form (#2)