Compleet 25%

V&V Groningen

210006

01/11/2020

Opdrachtgever

dhealth

Omschrijving

Compleet 25%

V&V Groningen (17 instellingen in de ouderenzorg V&V Groningen) zijn bezig met het stimuleren van het gebruik van digitale zorg binnen hun organisaties. dHealth Lab en Health Hub Roden zijn gevraagd dit proces voor projectleiders en adviseurs te ondersteunen. Vanuit dHealth (Lab) willen we met en vanuit deze 17 organisaties een “pool of problems” definiëren, testen/simuleren in dHealth Lab, kennis ontwikkelen over sociale innovatie, deze ontsluiten en verspreiden.

Doelstelling

Compleet 10%

Duurzame implementatie van digitale zorg bij de aangesloten V&V organisaties

Aanleiding

Compleet 25%

Dit project vloeit voort uit het programma Thuis in het Verpleeghuis van het ministerie van VWS en sluit aan bij het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten van ZorgpleinNoord. Een van de pijlers richt zich op innoveren en duurzaam implementeren van zorgtechnologie.

Resultaten

Compleet 10%
  • Traject ondersteuning Implementatie van digitale zorg
  • Pool of problems vanuit 17 organisaties Verzorging en Verpleging Groningen
  • Testcases voor dHealth Lab (invloed van technologische innovaties op het werkproces en de benodigde vaardigheden en houdingen, simuleren en testen.
  • Input voor ontwikkeling sociale innovatie tools

Financiering

Compleet 25%

dHealth  en V&V Groningen

Bereik

Compleet 0%

Randvoorwaarden

Compleet 0%
Partners dhealth
In samenwerking met:
Blank Form (#1)
Blank Form (#2)