Overzicht Projecten dHealth

  • Published ·

Indoor Position System

Het volgen van personen in gebouwen kan op meerdere fronten van belang zijn. Zo kunnen indoor klimaatsystemen afgestemd worden op het aantal gebruikers dat aanwezig…
  • Pending 50% ·

Federated learning

Onderzoek naar het gebruik van federated learning (FL) methoden voor het trainen van AI als mogelijke…
  • Pending 25% ·

V&V Groningen

V&V Groningen (17 instellingen in de ouderenzorg V&V Groningen) zijn bezig met het stimuleren van het gebruik van digitale zorg binnen hun organisaties. dHealth Lab…
  • Pending 50% ·

Image Annotation WorkStation

Ontwerp en implementatie van een omgeving binnen de research workspace van het UMCG waarin data annotatie op een goede en veilige manier kan plaatsvinden…
  • Pending 75% ·

Synthetic imaging data

Voor deep learning projecten is het verkrijgen van voldoende training samples een uitdaging. Een mogelijke oplossing hiervoor is het toevoegen van nieuwe samples…
  • Pending 90% ·

Kort & Fit

Met de ontwikkeling en de totstandkoming van de interactieve app Kort&Fit verwachten we amputatiepatiënten, en gebruikers van beenprothesen mobieler, beter geïnformeerd…
  • Pending 50% ·

Centraal verzamelen van data

Het uitdiepen van de technisch en regelgevende uitdagingen omtrent het centraal verzamelen van medische data ten behoeve van het trainen van AI vanuit meerdere zorginstellingen…
Partners dhealth

Bringing Digital Health to Life!

Eyssoniusplein 18, 9714 CE Groningen The Netherlands
email | +31614977343

In samenwerking met: